เลนส์แก้วตาเทียม

เลนส์แก้วตาเทียม
               เลนส์เทียม , แก้วตาเทียม , intraocular lens , IOL ใช้ได้ดีกว่า ไม่มีปัญหาเหมือนแว่นตา และเลนส์สัมผัส ขนาดของภาพเท่าเดิมหรือแตกต่างเพียง 1-2 % เท่านั้น IOL ใส่ไว้ในตาถาวรในตำแหน่งเดิมของเลนส์ ( posterior chamber ) หรือบริเวณใกล้เคียง ( anterior chamber ciliary sulcus ) ไม่ลำบากในการถอดและใส่ เหมาะสำหรับผู้มีร่างกายไม่แข็งแรง เช่น parkinsonism , hemiplegia , rheumatoid arthritis IOL ที่ใส่ในตาแล้วตรวจพบ เรียก pseudophakia
การใส่เลนส์แก้วตาเทียมภายหลังผ่าตัด มีสายตาผิดปกติอีกเล็กน้อย เมื่อมองใกล้หรือทำงานละเอียด ต้องใส่แว่นเพิ่มเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้น การรักษาจะได้ผลดี ต้องการเทคนิคการผ่าตัดที่ดี IOL ต้องมีคุณภาพสูง
        ลักษณะของเลนส์แก้วตาเทียม ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ
         1. Optical portion คือ ส่วนที่เป็น lens ทำหน้าที่หักเหแสงให้ตกบนจอประสาทตา เพื่อให้เห็นภาพชัดเป็นส่วนที่ทำด้วยสาร PMMA
         2. Haptic portion คือ ส่วนที่ทำหน้าที่ยึดหรือพยุงให้แก้วตาเทียมอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ไม่ให้เคลื่อนหรือหลุดไป ส่วนนี้อาจทำด้วยสารพวก PMMA หรือ Prolene มีทั้งที่เป็นขาแข็ง และ
ที่ยืดหยุ่นได้แบบสปริง

                                           แสดงลักษณะของเลนส์แก้วตาเทียม

           ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียม
           1. แบ่งตามตำแหน่งของการใส่ IOL
                1.1 Anterior chamber IOL คือ เลนส์แก้วตาเทียมที่เข้าไปอยู่ใน ช่องหน้าลูกตา
( Anterior chamber ) โดยให้ขาอยู่ที่บริเวณมุมม่านตา ( Iris angle ) มีข้อเสียคือ มักมีผลต่อ Endothelial cell ของกระจกตา ทำให้เกิด bullous keratopathy หลังจากใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนี้นานหลายปี กระจกตาเป็นแผลขุ่น ต้องทำการเปลี่ยนกระจกตา ทำให้ปัจจุบันไม่นิยมใช้เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนี้แล้ว
              1.2 Posterior chamber IOL คือ เลนส์แก้วตาเทียมที่ใส่เข้าไปอยู่ในช่องหลังม่านลูกตา โดยที่ขาทั้ง 2 ข้างเข้าไปอยู่ใน capsular bag หรืออยู่ที่ cilliary sulcus เป็นเลนส์แก้วตาเทียมชนิดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
          2. แบ่งตาม material ที่ใช้ทำ
     Unfoldable IOL ( เลนส์พับไม่ได้ )
            2.1 Polymethylmetacrylate ( PMMA ) เป็น rigid IOL
      Foldable IOL ( เลนส์พับได้ )
            2.2 Silicone เป็นเลนส์แก้วตาเทียมชนิด single piece , plate – haptic silicone
            2.3 New generation silicone polymer ( RMX-3 , SMC-1 , SLM-2 )
            2.4 Acrylic copolymer
            2.5 Hydrogel
     
รูปภาพการใส่เลนส์แก้วตาเทียม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น